NQ HĐQT số 02/2023 về việc thay thế NQ HĐQT số 01/2023 và thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông

TB số 01 vv chốt danh sách cổ đông NQ HĐQT số 02.2023 Xem chi tiết

TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT RA MẮT SẢN PHẨM MỚI TRONG CHUỖI SỰ KIỆN TỔNG KẾT NĂM 2022

Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của DVG tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam.

CBTT về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của DVG tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam: chi tiết xem tại đây: Xem chi tiết

Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng cây Hông

Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/DVG ngày 07/12/2021 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng 10.000ha Cây Hồng với CTCP đầu tư TCTC. Chi tiết vui lòng xem tại đây           Ngày...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Báo

Chi tiết vui lòng xem Tại đây         Ngày đăng: 08/12/2021 Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của Cổ đông lớn Nguyễn Văn Báo

Chi tiết vui lòng xem Tại đây          Ngày đăng: 08/12/2021 Xem chi tiết

Thông báo đính chính nội dung Nghị Quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT/DVG

Thông báo đính chính số 07/2021/TB-DVG: Chi tiết xem tại đây       Ngày đăng: 09/11/2021 Xem chi tiết
BẢNG THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

BẢNG THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Xem chi tiết