Báo cáo kết quả giao dịch của TV. HĐQT Phạm Thanh Hải (thành viên đã xin từ nhiệm)

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Phạm Thanh Hải: xem tại đây Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Trần Đăng Liêm

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Đăng Liêm: xem tại đây Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Trần Đăng Liêm: Xem tại đây Xem chi tiết

báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Trần Đăng Liêm

Báo cáo kết quả giao dịch và báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Trần Đăng Liêm: chi tiết xem tại đây   Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch và thay đổi sở hữu của Cổ đông Nguyễn Văn Báo

Báo cáo kết quả giao dịch và báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Nguyễn Văn Báo: chi tiết xem tại đây Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông Nguyễn Thị Nga

Báo cáo Kết quả giao dịch và báo cáo không còn là cổ đông lớn Nguyễn Thị Nga: Chi tiết tại đây Xem chi tiết

Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng cây Hông

Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/DVG ngày 07/12/2021 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng 10.000ha Cây Hồng với CTCP đầu tư TCTC. Chi tiết vui lòng xem tại đây           Ngày...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Báo

Chi tiết vui lòng xem Tại đây         Ngày đăng: 08/12/2021 Xem chi tiết

Nghị Quyết HĐQT thông qua việc đầu tư mới tài sản cố định

Chi tiết vui lòng xem tại đây         Ngày đăng: 24/09/2021 Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức

Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT/DVG thông qua triển khai phương án phát hành CP để tạm ứng cổ tức           Ngày đăng: 10/9/2021 Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây             Ngày đăng: 29/07/2021 Xem chi tiết

CBTT- Nghị Quyết HĐQT – thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho NĐT

Toàn văn Nghị Quyết HĐQT vui lòng xem Tại đây             Ngày đăng: 08/07/2021 Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NIÊM YẾT

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NIÊM YẾT

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký Niêm yết chính thức số 766/QĐ-SGDHN do Sở GDCK TP Hà Nội cấp ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn...
Đọc Thêm

Xem chi tiết