Báo cáo kết quả giao dịch của TV. HĐQT Phạm Thanh Hải (thành viên đã xin từ nhiệm)

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Phạm Thanh Hải: xem tại đây Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Trần Đăng Liêm

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Đăng Liêm: xem tại đây Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Trần Đăng Liêm: Xem tại đây Xem chi tiết

báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Trần Đăng Liêm

Báo cáo kết quả giao dịch và báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Trần Đăng Liêm: chi tiết xem tại đây   Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch và thay đổi sở hữu của Cổ đông Nguyễn Văn Báo

Báo cáo kết quả giao dịch và báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Nguyễn Văn Báo: chi tiết xem tại đây Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông Nguyễn Thị Nga

Báo cáo Kết quả giao dịch và báo cáo không còn là cổ đông lớn Nguyễn Thị Nga: Chi tiết tại đây Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Phạm Thị Quỳnh Chi

Báo cáo kết quả giao dịch của Cổ đông lớn Phạm Thị Quỳnh Chi: Xem chi tiết tại đây Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Phạm Thị Quỳnh Chi: Xem chi tiết tại đây Xem chi tiết

Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT/DVG thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT/DVG thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Oqy0oF1LL9zCCsB7vLl8rE2kpVVt5F9b/view?usp=sharing Xem chi tiết

Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng cây Hông

Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/DVG ngày 07/12/2021 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng 10.000ha Cây Hồng với CTCP đầu tư TCTC. Chi tiết vui lòng xem tại đây           Ngày...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Báo

Chi tiết vui lòng xem Tại đây         Ngày đăng: 08/12/2021 Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của Cổ đông lớn Nguyễn Văn Báo

Chi tiết vui lòng xem Tại đây          Ngày đăng: 08/12/2021 Xem chi tiết

CBTT giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công văn công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh: Chi tiết tại đây         Ngày đăng: 11/11/2021 Xem chi tiết

CBTT Đơn từ nhiệm của Tổng giám đốc

Văn bản chi tiết vui lòng xem tại đây           Ngày đăng: 22/10/2021 Xem chi tiết