NQ HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Nghị Quyết HĐQT CV CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán TTP Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021         Ngày đăng: 09/07/2021 Xem chi tiết

CBTT- Nghị Quyết HĐQT – thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho NĐT

Toàn văn Nghị Quyết HĐQT vui lòng xem Tại đây             Ngày đăng: 08/07/2021 Xem chi tiết

QĐ chấp thuận Niêm Yết bổ sung.

Thông báo chấp thuận đăng ký Niêm Yết bổ sung 240 tỷ (24 triệu CP) của HNX ngày 01/07/2021 Quyết định chấp thuận đăng ký Niêm Yết bổ sung              Ngày đăng: 02/07/2021 ...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2021

Chi tiết vui lòng xem Nghị Quyết ĐHĐCĐ  Quy chế quản trị nội bộ công ty Quy chế hoạt động của HĐQT Quy chế hoạt động của BKS Xem chi tiết

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đây           Ngày đăng: 20/04/2021 Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT về họp ĐHĐCĐ TN 2021

Nghị quyết HĐQT  Quy chế kiểm toán nội bộ            Ngày 05/04/2021 Xem chi tiết

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC NĂM 2020

NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC NĂM 2020           Ngày 31/03/2021 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIỂM TOÁN NĂM 2020

CHI TIẾT TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN RIÊNG 2020           Ngày 31/03/2021 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2020

CHI TIẾT TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2020             Ngày 31/03/2021 Xem chi tiết

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ THÔNG QUA NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỌP ĐỊNH KỲ HĐQT VỀ VIỆC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021, CHI TIẾT TẠI: NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CHI TIẾT TẠI FILE ĐÍNH KÈM:   BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020             Ngày đăng: 29/01/2020 Xem chi tiết