Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây:Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021 – Công ty mẹ Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021 – Hợp nhất Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 – Riêng Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 – Hợp nhất  Công văn giải trính chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2               Ngày đăng: 30/7/2021 ...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1/2021

Báo cáo tài chính riêng – DVG Quý 1/2021   Báo cáo tài chính Hợp nhất- DVG Quý 1/2021   Công văn giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý         Ngày 29/04/2021 Xem chi tiết

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đây:             Ngày 19/04/2021 Xem chi tiết

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC NĂM 2020

NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC NĂM 2020           Ngày 31/03/2021 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIỂM TOÁN NĂM 2020

CHI TIẾT TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN RIÊNG 2020           Ngày 31/03/2021 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2020

CHI TIẾT TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2020             Ngày 31/03/2021 Xem chi tiết

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 4/2020

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 4/2020 CHI TIẾT TẠI LINK:   CÔNG VĂN SỐ 02/2021/CV-DV NGÀY 20/01/2021           Ngày đăng: 20/01/2021 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2020

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2020 CHI TIẾT TẠI LINK:   BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020         Ngày đăng:20/01/2021 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020: CHI TIẾT TẠI LINK BÊN DƯỚI:     BÁO CÁI TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 4/2020 – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT             Ngày đăng:...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

Chi tiết vui lòng xem <tại đây> Xem chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

              Xem chi tiết