TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN I 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đường Link

1.  Tờ trình của HĐQT tăng vốn điều lệ lên 280 tỷ

 

2.  Phiếu lấy ý kiến cổ đông

 

3. Danh sách nhà đầu tư mua cổ phần

 

4.  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2020

 

 

 

Ngày đăng 02/11/2020