Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng cây Hông

Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/DVG ngày 07/12/2021 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng 10.000ha Cây Hồng với CTCP đầu tư TCTC. Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 08/12/2021