CBTT- Nghị Quyết HĐQT – thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho NĐT

Toàn văn Nghị Quyết HĐQT vui lòng xem Tại đây

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 08/07/2021