NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỦA CTCP TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT      

       Tập đoàn Sơn Đại Việt sở hữu 01 nhà máy sản xuất sơn lớn tại địa phận phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại đây, các hoạt động sản xuất của nhà máy từ khâu nhập nguyên liệu, xử lý, pha trộn cho đến đóng gói thành phẩm và vận chuyển được diễn ra bài bản và được kiểm tra cẩn thận trong từng khâu từng bước.

Chi tiết thông tin nhà máy sản xuất:

STT Nhà máy máy và văn phòng của Công ty Thông tin
1 Nhà xưởng sản xuất sơn Diện tích xây dựng: 1.500 m2

Công suất thiết kế: 15 triệu lít/năm

Năng suất hiện tại: 8 triệu lít/năm

2 Nhà xưởng sản xuất bột bả và sửa máy móc

(hỗ trợ sửa chữa máy móc của nhà xưởng sản xuất sơn)

Diện tích xây dựng: 300 m2
3 Nhà văn phòng điều hành Diện tích xây dựng: 150m2

Bên ngoài Nhà máy sản xuất sơn

Bên trong Nhà máy sản xuất sơn

 

 

 

 

Nhà máy sản xuất sơn là đơn vị chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất căn cứ kế hoạch tổng thể theo yêu cầu và tổ chức công việc theo đúng quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, và kế hoạch sản xuất được giao, đảm bảo chất lượng, năng suất đúng tiến độ; Cân đối năng lực sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực sản xuất; Chỉ đạo việc xây dựng, duy trì việc thực hiện các quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm, các quy trình thực hiện công việc trong nhà máy; Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản phẩm của nhà máy; Chỉ đạo việc xây dựng định mức nhân công, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức tiêu hao khác trong sản xuất.