Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên DVG

 năm 2022 thành công tốt đẹp

   Sáng 18/4, tại Hà Nội, CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

   Tham gia Đại hội, về phía CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt có ông Nguyễn Văn Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Hồ Đình Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn; ban lãnh đạo đại diện đoàn chủ tọa Đại hội cùng ban thư ký, ban kiểm soát, cùng toàn thể các cổ đông đến dự đại hội. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với 15,185,262 cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 54.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (28,000,000 cổ phần).

Đại diện BLĐ của DVG, ông Hồ Đình Tùng – Tổng giám đốc DVG, phát biểu ý kiến khẳng định những nỗ lực mà DVG đã đạt được

   Tại Đại hội, sau khi Đại hội thông qua nguyên tắc biểu quyết và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2022, DVG đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2021; Báo cáo phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Tờ trình báo cáo kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021; tờ trình Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành hiện hữu để tăng vốn điều lệ; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ,…

   Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo DVG  thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh chiến lược phát triển của DVG trong thời gian tới, kế hoạch…, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong phần giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo DVG đã khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu DVG, triển khai chiến lược phát triển trong nỗ lực đảm bảo hài hòa lợi ích của Tập đoàn và cổ đông.

 

   Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần 2021 đạt 344.9 tỷ đồng bằng 149.67% vượt so với kế hoạch; xong lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch đề ra,  cụ thể là 14.9 tỷ đồng bằng 70.95% kế hoạch, điều này là do hợp nhất kết quả doanh thu, chi phí của cả hai Công ty con (Công ty Cổ phần Dầu khí Việt Mỹ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam) cũng như do các khoản chi phí tăng cao làm giảm lợi nhuận; Tổng giá trị tài sản tương ứng đạt trên 518.8 tỷ đồng.

   Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19, làm cho sản xuất bị đình trệ do cách ly xã hội, chi phí nguyên vật liệu nguồn cung tăng cao, đình trệ, khó khăn trong lưu thông nguồn cung đầu vào và thành phẩm đầu ra cho người tiêu dùng, DVG đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án.

   Định hướng phát triển của DVG là chiếm thị phần để phát triển mở rộng kinh doanh bằng cách mua các công ty cùng ngành. Cụ thể như mua bán công ty cổ phần Newton Quốc tế và hướng sẽ mua thêm một số công ty khác nhằm thâu tóm kiểm soát và mở rộng nguồn lực mà các đối thủ hiện có để khai thác thị trường chiếm lĩnh thị trường. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng và đầu tư thêm thiết bị tiên tiến cho ra sản phẩm tốt nhất đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng khắc nghiệt.

   Trong thời gian tới công ty định hướng sẽ có mở rộng thêm mảng kinh doanh. Cụ thể là mở rộng thêm phát triển lĩnh vực Bất động sản và lĩnh vực ngành cây gỗ hông. Đánh giá đây là ngành tiềm năng, bất động sản cho kết quả kinh doanh khả thi, gỗ hông đang có nhu cầu lớn trên thị trường xuất khẩu.

Cổ đông DVG đồng thuận Thông qua các văn kiện của Đại hội với tỷ lệ cao

   ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ 99.99% trong đó, thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận bằng phương án chi trả cổ tức năm 2021. 

   Đây là năm thứ 16 trong hành trình phát triển của DVG và trên chặng đường sắp tới với nhiều khó khăn thử thách, DVG  luôn vững tin rằng, với nền tảng về nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu,… DVG  sẽ đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2022, khẳng định vị thế và thương hiệu của DVG  tại thị trường trong nước và khu vực.

Ban lãnh đạo cùng các Cổ đông của DVG chúc mừng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 DVG thành công tốt đẹp

   Đại hội đồng cổ đông thường niên DVG 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Tin Liên Quan